“På Høyden” om effektivisering og NTL sine innspel

Den uavhengige UiB-avisa “På Høyden” laga fleire oppslag i samband med styresaka om “effektivisering i administrasjonen”. NTL sine kritiske innspel fekk brei dekning i forkant i ei sak der også Parat langt på veg støtta kritikken. Noko tabloid var overskrifta Continue reading “På Høyden” om effektivisering og NTL sine innspel

NTL UiB sine innspel til styresak om effektivisering i administrasjonen på UiB

Vi har med interesse lest saksframlegget om  “en effektiv administrasjon”, sak 119/15, samt tidlegare saksframlegg i budsjettprosessen til universitetsstyret (102/15) og har følgande merknader som uttrykt i drøftingsmøte (jfr Hovudavtalen §12 og §13) med universitetsdirektøren:   Prinsipielt sett er frå Continue reading NTL UiB sine innspel til styresak om effektivisering i administrasjonen på UiB