Mekling mot midnatt – lønsoppgjeret i staten inn i siste fase.

Lønsoppgjeret i staten er inne i sin siste dag av meklinga. Akademikerne har som einaste hovudsamanslutning akseptert eit tilbod frå staten der fagforeningane ikkje har innverknad på framtidige pensjonsordningar for statsansatte og der all lønsvekst skal skje gjennom lokale forhandlingar. Continue reading Mekling mot midnatt – lønsoppgjeret i staten inn i siste fase.

Stø kurs og god stemning på årsmøtet i NTL UiB

image

Årsmøtet i NTL UiB vart avhalde onsdag 24.02 i administrasjonskantina. Nestleiar Kjersti Barsok frå NTL hadde tatt turen over fjellet for å opplysa oss om utviklinga i universitets- og høgskulesektoren og det komande lønsoppgjeret i staten. Medlemmene fekk eit godt Continue reading Stø kurs og god stemning på årsmøtet i NTL UiB